petit recull de fotos

clica a dins i faràs zoom

 

lluna
meno
dels 80 al 2000

 

cartell
barna
guatlla
escpia
tirem ccato
del 2000 fins ara

 

 

clav inici